John Cheever

PORTADES DE LLIBRES

  • Disseny editorial
  • Imatge corporativa

John Cheever va ser un escriptor de contes i novel.les. Els seus temes principals inclouen la dualitat de la naturalesa humana: algunes vegades dramatitzada com la disparitat entre la persona social decorosa i la corrupció interior, i altres vegades com un conflicte entre dos caràcters (sovint germans) que encarnen els aspectes més destacats d'ambdós: llum i foscor, carn i esperit.

Portades de dos llibres, de l'autor John Cheever. Per donar a entendre que era una acontinuació basada en la mateixa estructura i una il.lustració.